Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: DOANH NGHIỆPThời hạn giải quyết thủ tục cho phép trường trung học phổ thông hoạt động trở lại trong bao lâu?
Vạn Luật Nhân viên hỏi 1 năm trước

20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.