Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: DOANH NGHIỆPThời hạn giải quyết thủ tục cho phép trường trung học phổ thông hoạt động trở lại trong bao lâu?
Vạn Luật Nhân viên hỏi 10 tháng trước

20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.