Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: DOANH NGHIỆPThời hạn tách các doanh nghiệp xã hội là bao lâu?
Vạn Luật Nhân viên hỏi 2 tháng trước

Trả lời:
 
Thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp là 03 ngày làm việc