Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: DOANH NGHIỆPThủ tục cấp Giấy đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm được thực hiện theo Nghị định/ Thông tư nào
Vạn Luật Nhân viên hỏi 2 năm trước

Trả lời:
 
Trước khi quảng cáo, tổ chức, cá nhân có sản phẩm quảng cáo phải đăng ký nội dung quảng cáo với cơ quan cấp Giấy tiếp nhận bản đăng ký công bố sản phẩm theo quy định hiện hành. Đối tượng, thủ tục đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo được quy định tại Điều 26 và Điều 27 Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính Phủ.