Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: DOANH NGHIỆPThủ tục cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động giáo dục, có thành phần, số lượng bộ hồ sơ như thế nào?
Vạn Luật Nhân viên hỏi 2 tháng trước

Thành phần hồ sơ gồm:a) Tờ trình đề nghị cho phép nhà trường hoạt động giáo dục;b) Bản sao có chứng thực quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập trường;c) Văn bản thẩm định của các cơ quan liên quan về các điều kiện theo quy địnhSố lượng: 01 bộ hồ sơ.