Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: DOANH NGHIỆPThủ tục cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động giáo dục, đối tượng nào thực hiện?
Vạn Luật Nhân viên hỏi 1 năm trước

a) Trường trung học phổ thông chuyên công lập;
b) Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học đối với trường trung học phổ thông chuyên tư thục thuộc cơ sở giáo dục đại học;
c) Đại diện của tổ chức hoặc cá nhân đối với trường trung học phổ thông chuyên tư thục.