Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: DOANH NGHIỆPThủ tục cho phép trường trung học phổ thông hoạt động giáo dục, có cách thức thực hiện như thế nào?
Vạn Luật Nhân viên hỏi 1 năm trước

Thủ tục cho phép trường trung học phổ thông hoạt động giáo dục, có cách thức thực hiện như sau: Gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện.