Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: DOANH NGHIỆPThủ tục cho phép trường trung học phổ thông hoạt động trở lại, có đối tượng nào thực hiện?
Vạn Luật Nhân viên hỏi 10 tháng trước

Đối tượng để thực hiện Thủ tục cho phép trường trung học phổ thông hoạt động trở lại đó là:

a) Trường trung học công lập;

b) Đại diện của tổ chức hoặc cá nhân đối với trường trung học tư thục.