Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: DOANH NGHIỆPThủ tục cho phép trường trung học phổ thông hoạt động trở lại, có đối tượng nào thực hiện?
Vạn Luật Nhân viên hỏi 2 năm trước

Đối tượng để thực hiện Thủ tục cho phép trường trung học phổ thông hoạt động trở lại đó là:

a) Trường trung học công lập;

b) Đại diện của tổ chức hoặc cá nhân đối với trường trung học tư thục.