Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: DOANH NGHIỆPThủ tục cho phép trường trung học phổ thông hoạt động trở lại, có kết quả thực hiện như thế nào?
Vạn Luật Nhân viên hỏi 2 tháng trước

Trả lời:
 
Quyết định cho phép nhà trường hoạt động giáo dục trở lại của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.