Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: THỦ TỤC HÀNH CHÍNHThủ tục đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp
Vạn Luật Nhân viên hỏi 2 tháng trước

Trình tự thực hiện

– Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ

Hồ sơ đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp có thể nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện tới trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

– Bước 2: Xử lý hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đăng ký không có thiếu sót:

– Bước 3: Xử lý hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đăng ký có thiếu sót