Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: DOANH NGHIỆPThủ tục đăng ký nội quy lao động có quy định mẫu đơn, mẫu lời khai không?
Vạn Luật Nhân viên hỏi 2 năm trước

Trả lời:
 
Hiện nay không có quy định về mẫu đơn, mẫu lời khai để thực hiện đăng ký nội quy lao động.