Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: THỦ TỤC HÀNH CHÍNHThủ tục đăng ký quốc tế nhãn hiệu có chỉ định Việt Nam
Vạn Luật Nhân viên hỏi 2 tháng trước

Trình tự thực hiện

– Bước 1: Tiếp nhận đơn

Đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu có chỉ định Việt Nam được Văn phòng quốc tế gửi qua bưu điện tới trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội.

– Bước 2: Thẩm định nội dung đơn

– Bước 3: Ra quyết định cấp/từ chối chấp nhận bảo hộ nhãn hiệu đăng…