Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: DOANH NGHIỆPThủ tục sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông, có cách thức thực hiện như thế nào?
Vạn Luật Nhân viên hỏi 2 tháng trước

Thủ tục sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông, có cách thức thực hiện như sau:Gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện.