Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: DOANH NGHIỆPTôi cần đến đâu để đổi nơi đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu?
Vạn Luật Nhân viên hỏi 2 tháng trước

Trả lời:
 
Theo quy trình lập danh sách và cấp thẻ bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Ông/bà cần đến cơ quan bảo hiểm xã hội nơi cấp thẻ bảo hiểm y tế để được hướng dẫn lựa chọn và đổi cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu hoặc thông qua đơn vị quản lý đối tượng để làm thủ tục đổi nơi đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu.