Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: DOANH NGHIỆPTôi cần làm gì để được đổi nơi đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu?
Vạn Luật Nhân viên hỏi 1 năm trước

Trả lời:
 
Theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH cngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam: Ông/bà chỉ cần xuất trình thẻ bảo hiểm y tế được cấp và kê khai vào Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (mẫu TK1-TS)