Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: DOANH NGHIỆPTôi chưa nhận chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hối sức khỏe tại đơn vị sử dụng lao động, muốn hỏi thủ tục để nhận chế độ này như thế nào.
Vạn Luật Nhân viên hỏi 2 năm trước

Trả lời:
 
Trường hợp chưa nhận chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hối sức khỏe tại đơn vị sử dụng lao động, ông/bà có thể đến cơ quan bảo hiểm xã hội nơi giải quyết chế độ ốm đau, thai sản để nhận tiền chế độ, khi đến xuất trình: Chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh và ký nhận vào phiếu chi.