Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: DOANH NGHIỆPTôi đăng ký thành lập hộ kinh doanh với tên gọi “Hộ kinh doanh công ty xây dựng nhà ở XYZ” thì có được không?
Vạn Luật Nhân viên hỏi 2 tháng trước

Trả lời:   Điều 73 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp quy định việc đặt tên hộ kinh doanh như sau: – Hộ kinh doanh có tên gọi riêng. Tên hộ kinh doanh bao gồm hai thành tố sau đây:a) Loại hình “Hộ kinh doanh”; b) Tên riêng của hộ kinh doanh.Tên riêng được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, có thể kèm theo chữ số, ký hiệu.- Không được sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc để đặt tên riêng cho hộ kinh doanh. – Hộ kinh doanh không được sử dụng các cụm từ “công ty”, “doanh nghiệp” để đặt tên hộ kinh doanh. – Tên riêng hộ kinh doanh không được trùng với tên riêng của hộ kinh doanh đã đăng ký trong phạm vi huyện”.Như vậy, theo Khoản 3 Điều 73 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP thì hộ kinh doanh không được sử dụng cụm từ “công ty” để đặt tên hộ kinh doanh. Do vậy, việc đăng ký thành lập hộ kinh doanh với tên gọi như trên là vi phạm quy định pháp luật.