Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: SỞ HỮU TRÍ TUỆTôi không biết phân loại kiểu dáng công nghiệp thì làm thế nào?
Vạn Luật Nhân viên hỏi 1 năm trước

Theo quy định tại điểm 7.2.e Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN, đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp cần được phân loại quốc tế về kiểu dáng công nghiệp, trường hợp Người nộp đơn không phân loại hoặc phân loại không chính xác thì Cục Sở hữu trí tuệ sẽ tiến hành phân loại và người nộp đơn cần nộp phí phân loại theo quy định.