Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: DOANH NGHIỆPTôi là 1 doanh nghiệp tại tỉnh Thái Bình. Tôi đã có Giấy chứng nhận kinh doanh xuất khẩu gạo do Bộ Công Thương cung cấp, tuy nhiên đến nay Giấy chứng nhận của Công ty tôi gần hết hiệu lực. Tôi phải làm thủ tục gì để có thể có lại Giấy chứng nhận kinh doanh xuất khẩu gạo?
Vạn Luật Nhân viên hỏi 2 năm trước

Trả lời:
 
Việc cấp Giấy chứng nhận mới cho thương nhân để thay thế Giấy chứng nhận kinh doanh xuất khẩu gạo sắp hết hiệu lực được thực hiện theo quy định tại Nghị định 107/2018/NĐ-CP về kinh doanh xuất khẩu gạo. Theo đó: (i) Tối thiểu 30 ngày trước ngày hết hiệu lực của Giấy chứng nhận, thương nhân gửi hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận theo quy định đến Bộ Công Thương; (ii) Số lượng bộ hồ sơ, cách thức nộp hồ sơ, thời hạn xem xét, cấp Giấy chứng nhận mới thực hiện theo quy định.- Tương tự đối với việc cấp lại, điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận. Bộ Công Thương xem xét, cấp lại Giấy chứng nhận trong các trường hợp Giấy chứng nhận bị thất lạc, bị hư hỏng hoặc bị tiêu hủy. Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận gồm: (i) Đơn đề nghị theo Mẫu số 03 quy định tại Phụ lục kèm theo Nghị định này: 01 bản chính; (ii) Bản chính Giấy chứng nhận đã được cấp. Trường hợp không còn bản chính do bị thất lạc, bị hư hỏng hoặc bị tiêu hủy, thương nhân phải có báo cáo giải trình và nêu rõ lý do; (iii) Bộ Công Thương xem xét, điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận trong các trường hợp có sự thay đổi nội dung Giấy chứng nhận.- Hồ sơ đề nghị điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận gồm: (i) Đơn đề nghị theo Mẫu số 03 quy định tại Phụ lục kèm theo Nghị định này: 01 bản chính; (ii) Các tài liệu liên quan đến sự thay đổi nội dung Giấy chứng nhận: 01 bản sao, có xác nhận và đóng dấu sao y bản chính của thương nhân. Thương nhân có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Bộ Công Thương hoặc gửi qua đường bưu điện (địa chỉ nhận hồ sơ: Bộ Công Thương, số 54, Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội) hoặc nộp hồ sơ trên Trang dịch vụ công trực tuyến, Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương.- Thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận được cấp lại hoặc được điều chỉnh nội dung theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 7 Nghị định số 107/2018/NĐ-CP là thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận đã được cấp trước đó.