Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: SỞ HỮU TRÍ TUỆTôi muốn biết những nội dung gì cần phải viết trong giấy uỷ quyền nộp đơn đăng ký xác lập quyền SHCN?
Vạn Luật Nhân viên hỏi 2 tháng trước

Theo quy định tại điểm 4.2 Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN, giấy ủy quyền hoặc hợp đồng ủy quyền phải có nội dung chủ yếu sau đây:- Tên/họ tên, địa chỉ đầy đủ của bên ủy quyền và bên được ủy quyền;- Tên/họ tên, địa chỉ đầy đủ của bên được thay thế ủy quyền hoặc bên được ủy quyền lại (nếu có);- Phạm vi ủy quyền, khối lượng công việc được ủy quyền;- Thời hạn ủy quyền (giấy ủy quyền không có thời hạn chỉ chấm dứt hiệu lực khi bên ủy quyền tuyên bố chấm dứt ủy quyền);- Ngày ký giấy ủy quyền;- Chữ ký, họ tên và chức vụ, con dấu (nếu có) của người đại diện hợp pháp của bên ủy quyền và của bên được thay thế ủy quyền hoặc bên được ủy quyền lại (trong trường hợp thay thế ủy quyền hoặc ủy quyền lại).