Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: SỞ HỮU TRÍ TUỆTôi muốn biết thời hạn nộp yêu cầu thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế là bao lâu?
Vạn Luật Nhân viên hỏi 1 năm trước

Theo quy định tại điểm 25.1.a Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN, thời hạn nộp yêu cầu thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế:- Đối với đơn yêu cầu cấp Bằng độc quyền sáng chế: 42 tháng kể từ ngày nộp đơn hoặc kể từ ngày ưu tiên trong trường hợp đơn được hưởng quyền ưu tiên;- Đối với đơn yêu cầu cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích: 36 tháng kể từ ngày nộp đơn hoặc kể từ ngày ưu tiên trong trường hợp đơn được hưởng quyền ưu tiên.