Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: SỞ HỮU TRÍ TUỆTôi muốn biết thời hạn xử lý đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp là bao lâu?
Vạn Luật Nhân viên hỏi 1 năm trước

Theo quy định tại điểm 13.8.a, 14.2.b Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN và điều 119 Luật Sở hữu trí tuệ, kể từ ngày được Cục Sở hữu trí tuệ tiếp nhận, đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp được xem xét theo trình tự sau:- Thẩm định hình thức: 01 tháng- Công bố đơn: trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp có Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ- Thẩm định nội dung: không quá 07 tháng, kể từ ngày công bố đơn.