Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: DOANH NGHIỆPTôi muốn biết thủ tục cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học phổ thông hoạt động giáo dục, có cơ quan nào thực hiện thủ tục hành chính?
Vạn Luật Nhân viên hỏi 2 năm trước

Sở Giáo dục và Đào tạo