Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: DOANH NGHIỆPTôi muốn biết thủ tục cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học phổ thông hoạt động giáo dục, có thành phần, số lượng bộ hồ sơ như thế nào?
Vạn Luật Nhân viên hỏi 2 tháng trước

Hồ sơ gồm:
– Tờ trình đề nghị cho phép nhà trường hoạt động giáo dục;
– Bản sao có chứng thực quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập trường;
– Văn bản thẩm định của các cơ quan liên quan về các điều kiện để trường phổ thông dân tộc nội trú hoạt động giáo dục.Số lượng hồ sơ: 01 bộ.