Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: DOANH NGHIỆPTôi muốn biết thủ tục cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học phổ thông hoạt động giáo dục, có thời hạn giải quyết như thế nào?
Vạn Luật Nhân viên hỏi 2 năm trước

Trả lời:   20 ngày làm việc.