Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: DOANH NGHIỆPTôi muốn biết thủ tục cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học phổ thông hoạt động giáo dục, lệ phí như thế nào?
Vạn Luật Nhân viên hỏi 10 tháng trước

Không mất phí.