Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: DOANH NGHIỆPTôi muốn biết thủ tục cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động giáo dục, có kết quả thực hiện như thế nào?
Vạn Luật Nhân viên hỏi 1 năm trước

Quyết định cho phép trường chuyên hoạt động giáo dục của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.