Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: DOANH NGHIỆPTôi muốn biết thủ tục cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động giáo dục, cơ quan nào thực hiện?
Vạn Luật Nhân viên hỏi 2 năm trước

Sở Giáo dục và Đào tạo.