Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: DOANH NGHIỆPTôi muốn biết thủ tục cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động giáo dục, lệ phí như thế nào?
Vạn Luật Nhân viên hỏi 2 năm trước
Vạn Luật Nhân viên trả lời 2 năm trước

Không mất phí.