Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: DOANH NGHIỆPTôi muốn biết thủ tục cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động giáo dục, lệ phí như thế nào?
Vạn Luật Nhân viên hỏi 10 tháng trước
Vạn Luật Nhân viên trả lời 10 tháng trước

Không mất phí.