Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: DOANH NGHIỆPTôi muốn biết thủ tục cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động trở lại, có thành phần, số lượng bộ hồ sơ như thế nào?
Vạn Luật Nhân viên hỏi 2 tháng trước

Trả lời:
 
Thành phần hồ sơ gồm:a) Tờ trình cho phép hoạt động giáo dục trở lại;b) Quyết định thành lập đoàn kiểm tra;c) Biên bản kiểm tra; Số lượng: 01 bộ hồ sơ.