Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: DOANH NGHIỆPTôi muốn biết thủ tục sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông chuyên, có cơ quan nào thực hiện?
Vạn Luật Nhân viên hỏi 2 tháng trước

a) Cơ quan/Người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;b) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Giáo dục và Đào tạo.