Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: DOANH NGHIỆPTôi muốn biết thủ tục sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông chuyên, đối tượng nào thực hiện?
Vạn Luật Nhân viên hỏi 10 tháng trước

Trả lời:
a) Ủy ban nhân dân cấp huyện;
b) Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học đối với trường trung học phổ thông chuyên tư thục thuộc cơ sở giáo dục đại học;
c) Tổ chức hoặc cá nhân