Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: DOANH NGHIỆPTôi muốn biết thủ tục sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông chuyên, đối tượng nào thực hiện?
Vạn Luật Nhân viên hỏi 2 tháng trước

Trả lời:
a) Ủy ban nhân dân cấp huyện;
b) Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học đối với trường trung học phổ thông chuyên tư thục thuộc cơ sở giáo dục đại học;
c) Tổ chức hoặc cá nhân