Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: DOANH NGHIỆPTôi muốn biết thủ tục thành lập trường phổ thông dân tộc nội trú, có đối tượng nào thực hiện thủ tục hành chính?
Vạn Luật Nhân viên hỏi 2 năm trước
Vạn Luật Nhân viên trả lời 2 năm trước

Sở Giáo dục và Đào tạo