Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: DOANH NGHIỆPTôi muốn biết thủ tục thành lập trường phổ thông dân tộc nội trú, có kết quả thực hiện thủ tục hành như thế nào?
Vạn Luật Nhân viên hỏi 1 năm trước

Trả lời:   Quyết định thành lập trường phổ thông dân tộc nội trú của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.