Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: DOANH NGHIỆPTôi muốn biết thủ tục thành lập trường phổ thông dân tộc nội trú, có thành phần, số lượng bộ hồ sơ như thế nào?
Vạn Luật Nhân viên hỏi 2 tháng trước

Hồ sơ gồm:
– Tờ trình về việc thành lập trường;
– Đề án thành lập trường;
– Sơ yếu lý lịchkèm theo bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của người dự kiến làm hiệu trưởng;
– Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan về việc thành lập hoặc cho phép thành lập trường;
– Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan và báo cáo bổ sung theo ý kiến chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (nếu có).Số lượng hồ sơ: 01 bộ.