Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: SỞ HỮU TRÍ TUỆTôi muốn chuyển đổi đơn đăng ký sáng chế thì phí, lệ phí là bao nhiêu?
Vạn Luật Nhân viên hỏi 2 tháng trước

Theo quy định tại Thông tư số 263/2016/TT-BTC, phí, lệ phí chuyển đổi đơn đăng ký sáng chế bao gồm:- Lệ phí nộp đơn (150.000VNĐ), – Phí công bố (120.000VNĐ trong trường hợp đơn đăng ký sáng chế đã có Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ).