Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: SỞ HỮU TRÍ TUỆTôi muốn chuyển đổi đơn đăng ký sáng chế thì tôi cần nộp những tài liệu gì?
Vạn Luật Nhân viên hỏi 1 năm trước

Theo quy định tại Điều 17.3 Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN, trước khi Cục Sở hữu trí tuệ ra Quyết định từ chối chấp nhận đơn, Quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ hoặc Quyết định cấp văn bằng bảo hộ, người nộp đơn đăng ký sáng chế có thể chuyển đổi yêu cầu cấp Bằng độc quyền sáng chế thành yêu cầu cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích hoặc ngược lại. Hồ sơ chuyển đổi đơn đăng ký sáng chế gồm:- 02 Tờ khai đơn đăng ký sáng chế, đánh máy theo mẫu số 01-SC Phụ lục A của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN [Lưu ý: Tờ khai đơn đăng ký ban đầu đánh dấu (x) vào ô “Yêu cầu cấp Bằng độc quyền sáng chế” thì đối với Tờ khai đơn chuyển đổi cần đánh dấu (x) tương ứng vào ô “Yêu cầu cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích hoặc ngược lại];- 02 Bản mô tả sáng chế;- Văn bản đề nghị chuyển đổi đơn đăng ký sáng chế;- Giấy ủy quyền (nếu đơn nộp thông qua tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp);- Chứng từ nộp phí, lệ phí.