Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: DOANH NGHIỆPTôi muốn gửi Hồ sơ đăng ký Kiểm dịch nhập khẩu động vật trên cạn vào Việt Nam thì gửi qua hình thức nào để tới được Cục Thú y?
Vạn Luật Nhân viên hỏi 1 năm trước

Trả lời:
 
Theo Điểm 4, Điều 1 của Thông tư 35/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: “Trước khi nhập khẩu động vật, chủ hàng gửi 01 bộ hồ sơ đăng ký kiểm dịch dịch tới Cục Thú y theo một trong các hình thức: qua Cổng thông tin một cửa quốc gia hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc gửi qua thư điện tử, fax sau đó gửi bản chính hoặc gửi trực tiếp”.