Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: DOANH NGHIỆPTôi muốn hỏi về quy trình, thủ tục cấp C/O không ưu đãi mẫu ICO như thế nào?
Vạn Luật Nhân viên hỏi 2 năm trước

Trả lời:
 
Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) không ưu đãi mẫu ICO được quy định cụ thể như sau:a) Trình tự thực hiện: Bước 1: Thương nhân khai báo hồ sơ đăng ký thương nhân lần đầu qua Hệ thống quản lý và cấp chứng nhận xuất xứ điện tử của Bộ Công Thương tại trang điện tử http://comis.covcci.com.vn/ của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), hoặc nộp trực tiếp hồ sơ tại trụ sở của các đơn vị cấp C/O trực thuộc VCCI.Bước 2: Thương nhân đính kèm hồ sơ đề nghị cấp C/O tại trang điện tử http://comis.covcci.com.vn/ của VCCI; hoặc nộp trực tiếp hồ sơ đề nghị cấp C/O tại trụ sở của các đơn vị cấp C/O trực thuộc VCCI nơi thương nhân đã đăng ký hồ sơ thương nhân; hoặc gửi hồ sơ qua bưu điện đến các đơn vị cấp C/O trực thuộc VCCI nơi thương nhân đã đăng ký hồ sơ thương nhân.Bước 3: VCCI kiểm tra xem bộ hồ sơ có hợp lệ hay không và thông báo cho thương nhân một trong các nội dung sau:1. Chấp nhận cấp C/O và thời gian thương nhân sẽ nhận được C/O;2. Đề nghị bổ sung chứng từ (nêu cụ thể những chứng từ cần bổ sung);