Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: DOANH NGHIỆPTôi muốn hỏi về quy trình, thủ tục cấp C/O mẫu VK như thế nào?
Vạn Luật Nhân viên hỏi 2 năm trước

Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) ưu đãi mẫu VK được quy định cụ thể như sau:a) Trình tự thực hiện: Bước 1: Thương nhân khai báo hồ sơ đăng ký thương nhân lần đầu qua Hệ thống quản lý và cấp chứng nhận xuất xứ điện tử của Bộ Công Thương tại địa chỉ http://www.ecosys.gov.vn hoặc nộp trực tiếp hồ sơ tại trụ sở của Tổ chức cấp C/O.Bước 2: Thương nhân đính kèm hồ sơ đề nghị cấp C/O tại địa chỉ http://www.ecosys.gov.vn; hoặc nộp trực tiếp hồ sơ đề nghị cấp C/O tại trụ sở của Tổ chức cấp C/O nơi thương nhân đã đăng ký hồ sơ thương nhân; hoặc gửi hồ sơ qua bưu điện đến Tổ chức cấp C/O nơi thương nhân đã đăng ký hồ sơ thương nhân.Bước 3: Tổ chức cấp C/O kiểm tra xem bộ hồ sơ có hợp lệ hay không và thông báo cho thương nhân một trong các nội dung sau:1. Chấp nhận cấp C/O và thời gian thương nhân sẽ nhận được C/O;2. Đề nghị bổ sung chứng từ (nêu cụ thể những chứng từ cần bổ sung);