Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: DOANH NGHIỆPTôi muốn hỏi về quy trình, thủ tục cấp Giấy chứng nhận hàng hóa không thay đổi xuất xứ (CNM) như thế nào?
Vạn Luật Nhân viên hỏi 1 năm trước

Trả lời:
 
Cấp CNM được quy định cụ thể như sau:a) Trình tự thực hiện: Bước 1: Thương nhân khai báo hồ sơ đăng ký thương nhân lần đầu qua Hệ thống quản lý và cấp chứng nhận xuất xứ điện tử của Bộ Công Thương tại địa chỉ http://www.ecosys.gov.vn hoặc tại trang điện tử http://comis.covcci.com.vn của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), hoặc nộp trực tiếp hồ sơ tại trụ sở của Tổ chức cấp C/O.Bước 2: Thương nhân đính kèm hồ sơ đề nghị cấp CNM tại http://www.ecosys.gov.vn hoặc tại http://comis.covcci.com.vn; hoặc nộp trực tiếp hồ sơ đề nghị cấp CNM tại trụ sở của Tổ chức cấp C/O nơi thương nhân đã đăng ký hồ sơ thương nhân; hoặc gửi hồ sơ qua bưu điện đến Tổ chức cấp C/O nơi thương nhân đã đăng ký hồ sơ thương nhân.Bước 3: Tổ chức cấp C/O kiểm tra xem bộ hồ sơ đề nghị cấp CNM có hợp lệ hay không và thông báo cho thương nhân một trong các nội dung sau:1. Đề nghị bổ sung chứng từ (nêu cụ thể những chứng từ cần bổ sung);2. Đề nghị bổ sung các thông tin tối thiểu cần thể hiện trên CNM (nêu cụ thể thông tin cần kiểm tra)