Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: DOANH NGHIỆPTôi muốn hỏi về quy trình, thủ tục cấp Văn bản chấp thuận cho thương nhân tham gia thí điểm tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong ASEAN như thế nào?
Vạn Luật Nhân viên hỏi 1 năm trước

Trả lời:
 
Cấp Văn bản chấp thuận cho thương nhân tham gia thí điểm tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong ASEAN được quy định cụ thể như sau:a) Trình tự thực hiện: Bước 1: Thương nhân đáp ứng đầy đủ các tiêu chí quy định tại Điều 4 Thông tư số 28/2015/TT-BCT ngày 20/8/2015 (được sửa đổi tại Thông tư số 27/2017/TT-BCT ngày 06/12/2017 của Bộ Công Thương) có nhu cầu tham gia chương trình thí điểm tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa gửi 01 bộ hồ sơ đăng ký qua đường bưu điện đến Cục Xuất nhập khẩu – Bộ Công Thương (Địa chỉ: số 54 Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) hoặc đăng ký qua mạng Internet tại địa chỉ http://www.ecosys.gov.vn Bước 2: Chuyên viên Cục Xuất nhập khẩu tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và và thông báo cho thương nhân một trong các nội dung sau:- Kiểm tra cơ sở sản xuất của thương nhân đăng ký: Trường hợp hồ sơ đầy đủ, đúng quy định, trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận bộ hồ sơ của thương nhân, Cục Xuất nhập khẩu tiến hành kiểm tra hoặc Bộ Công Thương ủy quyền cho Sở Công Thương hoặc Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế được Bộ Công Thương ủy quyền cấp C/O mẫu D nơi thương nhân đặt cơ sở sản xuất kiểm tra thực tế năng lực sản xuất của thương nhân;- Yêu cầu bổ sung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, đúng quy định, trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, Cục Xuất nhập khẩu có văn bản thông báo thương nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ