Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: SỞ HỮU TRÍ TUỆTôi muốn kiểm tra kiểu dáng công nghiệp của tôi có giống với kiểu dáng công nghiệp nào đó đã nộp tại Cục Sở hữu trí tuệ hay không thì tôi có thể tìm kiếm thông tin ở đâu?
Vạn Luật Nhân viên hỏi 2 tháng trước

Cục Sở hữu trí tuệ hiện đang cung cấp công cụ tra cứu kiểu dáng công nghiệp trực tuyến miễn phí tại địa chỉ http://iplib.noip.gov.vn/WebUI/WSearchIND.php. Người dùng có thể tìm kiếm các kiểu dáng công nghiệp đã được chấp nhận đơn hợp lệ và được công bố trên công báo sở hữu công nghiệp theo từng tiêu chí khác nhau như số đơn, tên kiểu dáng công nghiệp, chỉ số phân loại quốc tế Locarno, người nộp đơn, … hoặc kết hợp các tiêu chí này.