Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: SỞ HỮU TRÍ TUỆTôi muốn nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp thì phí, lệ phí tôi cần phải nộp là bao nhiêu?
Vạn Luật Nhân viên hỏi 1 năm trước

Theo quy định tại Thông tư số 263/2016/TT-BTC, người nộp đơn phải nộp các khoản phí, lệ phí sau:- Lệ phí nộp đơn: 150.000VNĐ;- Phí phân loại kiểu dáng công nghiệp: 100.000/01 phân loại;- Phí thẩm định đơn: 700.000VNĐ/01 đối tượng;- Phí công bố đơn: 120.000VNĐ;- Phí công bố từ hình thứ 2 trở đi: 60.000VNĐ/01 hình;- Phí tra cứu thông tin nhằm phục vụ quá trình thẩm định: 480.000VNĐ/01 đối tượng;- Phí thẩm định yêu cầu hưởng quyền ưu tiên (nếu có): 600.000VNĐ/01 đơn ưu tiên.