Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: SỞ HỮU TRÍ TUỆTôi muốn nộp đơn đăng ký sáng chế ra nước ngoài theo Hiệp ước PCT thông qua Cục Sở hữu trí tuệ thì phí, lệ phí là bao nhiêu?
Vạn Luật Nhân viên hỏi 1 năm trước

Theo quy định tại Thông tư số 263/2016/TT-BTC, phí, lệ phí nộp đơn đăng ký sáng chế theo Hiệp ước PCT:- Phí thẩm định sơ bộ hình thức: 300.000VNĐ- Phí nộp cho Văn phòng quốc tế và cơ quan tra cứu (đăng tải tại website: http://wipo.int)