Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: SỞ HỮU TRÍ TUỆTôi muốn nộp đơn đăng ký sáng chế ra nước ngoài theo Hiệp ước PCT thông qua Cục Sở hữu trí tuệ thì tôi cần nộp những tài liệu gì?
Vạn Luật Nhân viên hỏi 2 tháng trước

Theo quy định tại Mục 27.1, 27.2 và 27.3 của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN, hồ sơ đơn đăng ký sáng chế quốc tế gồm:- 03 Tờ khai “PCT REQUEST” (đăng tải tại website: http://wipo.int)- 03 Bản mô tả sáng chế (ngôn ngữ sử dụng là Tiếng Anh)- Bản sao đơn đầu tiên để làm đơn ưu tiên nộp cho Văn phòng quốc tế- Giấy ủy quyền (nếu đơn được nộp thông qua tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp);- Chứng từ nộp phí, lệ phí.