Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: SỞ HỮU TRÍ TUỆTôi muốn phân loại kiểu dáng công nghiệp thì làm như thế nào?
Vạn Luật Nhân viên hỏi 1 năm trước

Theo quy định tại điểm 33.4 Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN, trong tờ khai người nộp đơn phải nêu chỉ số phân loại quốc tế kiểu dáng công nghiệp yêu cầu bảo hộ. Để thực hiện việc phân loại này, người nộp đơn dựa vào Bảng phân loại quốc tế về kiểu dáng công nghiệp (theo Thoả ước Locarno).