Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: DOANH NGHIỆPTrình tự thực hiện thủ tục đăng ký nội quy lao động gồm những bước nào?
Vạn Luật Nhân viên hỏi 2 năm trước

Trả lời:
 
Trình tự thực hiện thủ tục đăng ký nội quy lao động gồm 3 bước như sau:
– Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật và nộp cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh nơi đăng ký kinh doanh.
– Bước 2: Cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh cấp giấy xác nhận đã nhận hồ sơ đăng ký nội quy lao động cho người sử dụng lao động.
– Bước 3: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, nếu phát hiện nội quy lao động có quy định trái pháp luật thì cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh có văn bản thông báo và hướng dẫn người sử dụng lao động sửa đổi, bổ sung và đăng ký lại nội quy lao động.