Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: SỞ HỮU TRÍ TUỆTrường hợp Cục Sở hữu trí tuệ phân loại kiểu dáng công nghiệp cho tôi thì mức phí/ lệ phí là bao nhiêu?
Vạn Luật Nhân viên hỏi 2 tháng trước

Trường hợp Cục Sở hữu trí tuệ phân loại kiểu dáng công nghiệp thì người nộp đơn cần nộp phí phân loại theo quy định với mức phí là 100.000VNĐ/01 phân loại.