Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: DOANH NGHIỆPTrường hợp doanh nghiệp nộp hồ sơ bằng tài khoản ĐKKD, khi hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng đã hợp lệ, người dùng cần nộp hồ sơ bằng bản giấy tương ứng với hồ sơ điện tử đến Phòng ĐKKD. Thời hạn để thực hiện việc nộp hồ sơ bản giấy đến Phòng ĐKKD là bao lâu?
Vạn Luật Nhân viên hỏi 1 năm trước

Đối với trường hợp này, doanh nghiệp cần chuẩn bị và nộp các giấy tờ sau:
– (01) bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng bản giấy (tương ứng với bản điện tử đã nộp qua mạng điện tử);
– Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử;
– Thông báo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử hợp lệ.