Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: DOANH NGHIỆPTTHC thành lập DNXH đối với doanh nghiệp tư nhân?
Vạn Luật Nhân viên hỏi 1 năm trước

Thành phần hồ sơ, bao gồm: 
1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp theo mẫu quy định tại Phụ lục I-1 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT;
2. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của chủ doanh nghiệp tư nhân.
3. Bản cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường: theo biểu mẫu 01 của Thông tư 04/2016/TT-BKHĐT.Cách thức thực hiện: cách thức và trình tự thực hiện tương tự như các thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân khác.